نکات مفید و خلاصه شده برای افزایش فروش و جذب مشتری در فضای سنتی و اینترنتی که نیاز است  هر دو فضای فروش، مشتری، فضای کسب و کار، روانشناسی فروش و هم چنین ابزار‌های روز را شناخته و به کار گرفته شود که در این مقاله به آن‌ها اشاره میکنیم. ۱- انسان‌ها بر مبنای احساسات [...]
اقتصاد در حال رشدی با نام "تجارت الکترونیک" تجارت الکترونیک به خرید و فروش‌کالا و یا خدماتی گفته میشود که خریدار، کالا یا خدمت مورد نظر خود را از طریق اینترنت و وب سایت‌های تجارت الکترونیک انتخاب و ازهمین راه نیز خریداری می کند. آمارهای عجیب و امیداوار‌ کننده از اهمیت تجارت اینترنتی مرکز توسعه [...]