موشن‌گرافیک یا طراحی گرافیک حرکت زیرمجموعه‌ای از علم گرافیک است که طی آن المان‌ها و آیکون‌هایی که در علم گرافیک ساخته می‌شود به حرکت درمی‌آیند. این نوع هنر توسط انیماتور مشهور آمریکایی در سال 1360 پای گذاری شد. جان ویتنی، انیماتور، مخترع  وآهنگساز آمریکایی کلمه موشن‌گرافیک را اولین بار وارد فرهنگ لغت کرد. جان ویتنی به پدر انیمیشن کامپیوتری معروف است جان ویتنی جان به [...]
دستیار شخصی هوشمند جدید گوگل برای شما به صورت تلفنی رستوران رزرو می کند...... این خبری بود که در اواخر اردیبهشت امسال فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داد. خبری که پیشرفت دستیار شخصی را نشان می داد. به نظر شما این پیشرفت برای جوامع بشری مفید است یا مضر؟ گوگل در کنفرانس i/o 2018 [...]