شبکه اجتماعی بی بیم

صفحه اینستاگرام بی بیم

bibim.ir》با یک پیام بیمه شوید

بانام و یاد خدایی که با او بیم در دل جایی نخواهد داشت
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
۰۲۱-۲۲۲۲۸۵۰۸
۰۹۲۲-۲۹۹۵۲۱۲

آدرس صفحه: @Bibim.ir

  • اشتراک گذاری