9 اکتبر(17 مهر ماه) در جهان به عنوان روز جهانی پست شناخته می‌شود. در زیر به تاریخچه شکل گیری پست و نحوه نام گذاری این روز می پردازیم.

پست را می‌توان یکی از قدیمی ترین و کهن ترین ابزارهای ارتباطی دانست. پیام رسانی و ارتباط جمعی به عنوان یکی از نیازهای اجتماعی از ابتدای زندگی شهر نشینی وجود داشته و پست به منزله تامین کننده این نیاز نقش مهمی در زندگی انسان‌ها ایفا کرده است.

در تاریخ 9 اکتبر 1874 میلادی به پیشنهاد آلمان برای هرچه بهتر شدن روابط پستی میان کشور های مختلف  قراردادی موسوم به قرارداد برن در سوییس توسط 22 کشور در زمینه تاسیس اتحادیه کل پست به امضا رسید. بر اساس این قرار داد میان این 22 کشور قلمرو پستی به وجود آمد که آزادی حمل و نقل محصولات پستی را تامین و تضمین می کرد.

نام این اتحادیه پس از 4 سال بعد از پیوستن کشور های بیشتری به آن به اتحادیه جهانی پست(Universal Postal Union) تغییر کرد. لوگو اتحادیه جهانی پست که از کره زمین و 5 نفر(نماد 5 قاره) که به هم نامه می دهند تشکیل شده است.

در سال 1969 در کنگره اتحادیه جهانی پست در توکیو به کشور های درون اتحادیه توصیه شد که هر ساله روز 9 اکتبر را به عنوان روز جهانی پست نام گذاری کنند.

در حال حاضر بیش از 170 کشور عضو این اتحادیه هستند و کشور ما ایران هم از سال 1877 به عنوان 29 امین کشور به این اتحادیه پیوست.

طبق آنچه گفته شد بیش از 140 سال از شکل گیری پست گذشته و امروزه به دلیل پیشرفت صنعت تکنولوژی  و ارتباطات پیام رسانی مردم کمتر از طریق پست صورت می گیرد و جای خود را به پیام‌رسانی دیجیتال داده است. در این نوع ارسال پیام، زمان و هزینه مورد نیاز کاهش چشمگیری داشته اند. در دنیای دیجیتال هر کسی به نوعی نقش یک پستچی را ایفا میکند و پیام های خود را با استفاده از ابزار طراحی شده به مقصد مشخص خود می رساند. پست را می توان تنها تکنولوژی قدیمی دانست که سهم خود را از پیام‌رسان های جدید جدا کرده و همچنان در حال رقابت با این پیامرسان ها و عصر جدید تکنولوژی است.

روز جهانی پست مبارک

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *