پلاتینیوم
ماهانه
6 میلیون تومان
30 پست در ماه
نحوه تسویه حساب : 1 ماهه
عکس (11 عدد)
تصویر سازی گرافیکی (3 تصویر)
اینفوگرافی (4 عدد)
تیزر (2 تیزر)
موشن گرافی (2 فیلم)
شبکه اجتماعی (3 عدد)
پشتیبانی 724
ثبت سفارش
طلایی
ماهانه
3 میلیون تومان
20 پست در ماه
نحوه تسویه حساب : 2 ماهه
عکس (9عدد)
تصویر سازی گرافیکی (7 تصویر)
اینفوگرافی (3 عدد)
تیزر (1 تیزر)
موشن گرافی
شبکه اجتماعی (2 عدد)
پشتیبانی 724
ثبت سفارش
نقره‌ای
ماهانه
1.8 میلیون تومان
14 پست در ماه
نحوه تسویه حساب : 3 ماهه
عکس (7 عدد)
تصویر سازی گرافیکی (5 تصویر)
اینفوگرافی (2 عدد)
تیزر
موشن گرافی
شبکه اجتماعی (2 عدد)
پشتیبانی 724
ثبت سفارش
برنزی
ماهانه
900 هزار تومان
8 پست در ماه
نحوه تسویه حساب : 5 ماهه
عکس (5 عدد)
تصویر سازی گرافیکی (3 تصویر)
اینفوگرافی
تیزر
موشن گرافی
شبکه اجتماعی (2 عدد)
پشتیبانی 724
ثبت سفارش