خدمات تحلیل و ارزیابی سایت مجموعه نگارش بر خط در دو دسته کلی زیر ارائه می‌شود:

ارزیابی فنی و ساختاری:

در این روش رسانه مورد نظر شما (وب سایت، شبکه‌های اجتماعی، محتواهای تبلیغاتی و …) از نظر ویژگی‌های فنی (طراحی UI) متناسب با نوع رسانه بررسی شده و نقاظ ضعف و قوت آن‌ها استخراج می‌شود. در صورت نیاز و به درخواست شما امکان بررسی رقبا و ارائه فرصت‌ها و تهدیدها برای حضور در میدان رقابت با سایر رقبایتان نیز وجود دارد.

ارزیابی محتوایی:

در این روش ارزیابی، محتواهای مدنظر شما از جنبه‌های مختلف نحوه نگارش، رعایت اصول نگارشی، رعایت اصول بهینه سازی موتورهای جستجو، نحوه انتقال پیام و … بررسی می‌شود و در صورت علاقه‌مندی با توجه به ارزیابی انجام شده امکان تدوین استراتژی محتوا و برنامه ریزی عملیاتی در جهت رشد محتوایی رسانه‌ شما نیز وجود دارد.