9 نکته مهم در نگارش محتوای متقاعد کننده در سایت

9 نکته مهم در نگارش محتوای متقاعد کننده در سایت

فراموش نکنید!‌ مخاطب شکارچی است و شما شکار ساز مخاطبان برای محتوای سایت شما مثل یک شکارچی هستند، پس شکار جذابی برایشان در نظر بگیرید. ابتدا مهمترین موضوعات را مطرح نمایید. به هیچ وجه هوش و نبوغ خود را به رخ مخاطب نکشید. برای عاشق شدن در یک نگاه بنویسید زیرا فرصت بیشتری ندارید. از کلمات آشنا…

تفاوت تولید و بارگذاری محتوا

تفاوت تولید و بارگذاری محتوا

محتوا، مهمترین عنصر در دنیای ارتباطات می‌باشد. تمام فناوری‌های بکارگرفته شده اعم از سخت افزار و نرم‌افزار، تنها بستری برای انتشار محتوا می‌باشند. در اکثر موارد بارگذاری محتوا در بسترهای نشر به اشتباه برابر با تولید محتوا در نظر گرفته می‌شود. در حالیکه تولید محتوا دارای فرآیند مجزا بوده و وابستگی خاصی به بستر انتشار…

اصل محتواست! در تمام فضای مجازی

اصل محتواست! در تمام فضای مجازی

بخش فنی وب سایت‌ها مانند یک مغازه خالی هستند. شاید شما هزینه‌ی زیادی برای در اختیار گرفتن این مغازه و ساختن یک ویترین زیبا کرده باشید ولی این هزینه و زیبایی بدون محتوای خوب هیچ کاربردی برای شما نخواهد داشت و در نهایت، افرادی که آنرا می‌بینند خواهند گفت چه مغازه‌ی زیبایی! آنچه برای شما…