درباره ما


logo-2به نام خدا

نگارش برخط، مجموعه‌ی خدماتی است که براساس نیاز سایت‌های فارسی زبان به تولید و انتشار محتوای وزین، هدفمند و حرفه‌ای راه‌اندازی شده است.

در نگارش برخط با استفاده از ترکیب فناوری اطلاعات با ارتباطات رسانه‌ای و بکارگیری نیروهای متخصص در این دوزمینه سعی در حداقل نمودن فاصله‌ی موجود بین این دو حوزه تاثیر گذار در جامعه امروز هستیم.

موفقیت یک سایت را علاوه بر موضوعات فنی، محتوای آن دانسته و از تخصص و توان خود در زمینه تولید محتوای مناسب برای ارتقاء جایگاه وب سایت‌ها بهره برداری می‌نمایی.