استثنائی
ماهانه
3 میلیون تومان
در بازار محتوا رقابت کنید
نحوه تسویه حساب : 1 ماهه
راه اندازی رایگان وب سایت
استراتژی محتوا
مقاله تولیدی (8 مقاله)
مقاله بازنویسی (10 مقاله)
مقاله بازنشر (15 مقاله)
اینفوگرافیک (4 عدد)
خبر نامه مقالات (2 عدد)
جدول محتوای ماهانه
گزارش هفتگی
تخفیف شبکه های اجتماعی (30%)
بارگذاری محتوا (40 عدد)
سئو مقدماتی
سئو پیشرفته
تحلیل محتوایی رقبا
بهینه سازی کارایی
تضمین رشد رتبه الکسا
تضمین رشد رنک گوگل
تضمین بازدید مخاطبان
حرفه ای
ماهانه
2 میلیون تومان
بازاریابی محتوا کنید
نحوه تسویه حساب : 2 ماهه
راه اندازی رایگان وب سایت
استراتژی محتوا
مقاله تولیدی (4 مقاله)
مقاله بازنویسی (8 مقاله)
مقاله بازنشر (10 مقاله)
اینفوگرافیک (2 عدد)
خبر نامه مقالات (2 عدد)
جدول محتوای ماهانه
گزارش هفتگی
تخفیف شبکه های اجتماعی (20%)
بارگذاری محتوا (20 عدد)
سئو مقدماتی
سئو پیشرفته
تحلیل محتوایی رقبا
بهینه سازی کارایی
تضمین رشد رتبه الکسا
تضمین رشد رنک گوگل
تضمین بازدید مخاطبان
پیشرفته
ماهانه
650 هزار تومان
محتوا تولید کنید
نحوه تسویه حساب : 3 ماهه
راه اندازی رایگان وب سایت
استراتژی محتوا
مقاله تولیدی (2 مقاله)
مقاله بازنویسی (6 مقاله)
مقاله بازنشر (5 مقاله)
اینفوگرافیک
خبر نامه مقالات (1 عدد)
جدول محتوای ماهانه
گزارش هفتگی
تخفیف شبکه های اجتماعی (10%)
بارگذاری محتوا (10 عدد)
سئو مقدماتی
سئو پیشرفته
تحلیل محتوایی رقبا
بهینه سازی کارایی
تضمین رشد رتبه الکسا
تضمین رشد رنک گوگل
تضمین بازدید مخاطبان
پایه
ماهانه
300 هزار تومان
محتوا داشته باشید
نحوه تسویه حساب : 6 ماهه
راه اندازی رایگان وب سایت
استراتژی محتوا
مقاله تولیدی
مقاله بازنویسی (4 مقاله)
مقاله بازنشر (4 مقاله)
اینفوگرافیک
خبر نامه مقالات (1 عدد)
جدول محتوای ماهانه
گزارش هفتگی
تخفیف شبکه های اجتماعی
بارگذاری محتوا
سئو مقدماتی
سئو پیشرفته
تحلیل محتوایی رقبا
بهینه سازی کارایی
تضمین رشد رتبه الکسا
تضمین رشد رنک گوگل
تضمین بازدید مخاطبان
پلاتینیوم
ماهانه
4 میلیون تومان
30 پست در ماه
نحوه تسویه حساب : 1 ماهه
عکس (11 عدد)
تصویر سازی گرافیکی (3 تصویر)
اینفوگرافی (4 عدد)
تیزر (2 تیزر)
موشن گرافی (2 فیلم)
شبکه اجتماعی (3 عدد)
پشتیبانی 724
طلایی
ماهانه
2 میلیون تومان
20 پست در ماه
نحوه تسویه حساب : 2 ماهه
عکس (9عدد)
تصویر سازی گرافیکی (7 تصویر)
اینفوگرافی (3 عدد)
تیزر (1 تیزر)
موشن گرافی
شبکه اجتماعی (2 عدد)
پشتیبانی 724
نقره‌ای
ماهانه
1.2 میلیون تومان
14 پست در ماه
نحوه تسویه حساب : 3 ماهه
عکس (7 عدد)
تصویر سازی گرافیکی (5 تصویر)
اینفوگرافی (2 عدد)
تیزر
موشن گرافی
شبکه اجتماعی (2 عدد)
پشتیبانی 724
برنزی
ماهانه
600 هزار تومان
8 پست در ماه
نحوه تسویه حساب : 5 ماهه
عکس (5 عدد)
تصویر سازی گرافیکی (3 تصویر)
اینفوگرافی
تیزر
موشن گرافی
شبکه اجتماعی (2 عدد)
پشتیبانی 724